Postdoctoral Researchers

zjy WWX LYP

        Jingyi Zhao                 Weixia Wang                    Yaping Liu        

LHX ZG

         Huixin Luo                    Gong Zhang         

Graduate Students

zrf SHP GY

       Rongfeng Zhu                 Haiping Song                   Yun Ge          

WJ wx ll

           Jie Wang                     Xin Wang                       Lu Liu          

xx william qff

           Xiao Xie                    William Ngai                 Fangfei Qin      

zht zh ysj

      Huangtao Zheng               Heng Zhang                  Shaojun Yang        

lyanjun lsl hy

         Yanjun Liu                   Shanglin Liu                     Yu Han              

lf wyc zxm

          Feng Lin                    Yicheng Weng              Xiangmei Zeng        

 

lsb LJF

          Shibo Liu                    Jiaofeng li        

 

 

Rotating Students

lmj msh LKX

           Manjia Li                      Sihui Ma                      Kexin Li        

Undergraduate Student

lhy zyj lm

          Heyun Li                    Yunjin Zhang                    Meng Li        

Lab Manager

WY

          Yan Wang

            (Peng Chen's Group)