Postdoctoral Researchers

LYP LHX ZG

        Yaping Liu                     Huixin Luo                    Gong Zhang        

szn

        Zhining Song        

Graduate Students

SHP zxm wx

       Haiping Song                Xiangmei Zeng                   Xin Wang         

ll xx william

            Lu Liu                       Xiao Xie                    William Ngai          

qff zht zh

         Fangfei Qin                Huangtao Zheng             Heng Zhang      

ysj lyanjun lsl

        Shaojun Yang                 Yanjun Liu                    Shanglin Liu        

hy lf wyc

           Yu Han                         Feng Lin                   Yicheng Weng              

lkx lsb LJF

          Kexin Li                        Shibo Liu                    Jiaofeng li        

msh

          Sihui Ma        

 

 

Rotating Students

wrx zrx lhy

       Ruixiang Wang                 Ruxin Zeng                   Hongyu Liu        

ymd wzh klh

        Mingdong Yang               Zhihui Wen                   Linghao Kong        

lzq

          Ziqi Liu        

Undergraduate Students

lhy zyj lm

          Heyun Li                    Yuanjin Zhang                    Meng Li        

mwy hzy zy

          Weiyi Ma                    Zongyu Huang                  Yan Zhang        

ljl gjt

          Jiangle Liu                    Jianting Guo        

Technician

gr

          Rui Gao

Lab Manager

WY

          Yan Wang

            (Peng Chen's Group)