Postdoctoral Researchers

zjy WWX LYP

        Jingyi Zhao                 Weixia Wang                    Yaping Liu        

LHX ZG

         Huixin Luo                    Gong Zhang         

Graduate Students

zrf SHP GY

       Rongfeng Zhu                 Haiping Song                   Yun Ge          

zxm wx ll

        Xiangmei Zeng                     Xin Wang                       Lu Liu          

xx william qff

           Xiao Xie                    William Ngai                 Fangfei Qin      

zht zh ysj

      Huangtao Zheng               Heng Zhang                  Shaojun Yang        

lyanjun lsl hy

         Yanjun Liu                   Shanglin Liu                     Yu Han              

lf wyc lkx

          Feng Lin                    Yicheng Weng              Kexin Li        

 

lsb LJF msh

          Shibo Liu                     Jiaofeng li                      Sihui Ma        

 

 

Rotating Students

wrx zrx lhy

       Ruixiang Wang                   Ruxin Zeng                    Hongyu Liu        

ymd wzh klh

        Mingdong Yang                 Zhihui Wen                   Linghao Kong        

Undergraduate Students

lhy zyj lm

          Heyun Li                    Yunjin Zhang                    Meng Li        

mwy

          Weiyi Ma        

Technician

gr

          Rui Gao

Lab Manager

WY

          Yan Wang

            (Peng Chen's Group)